MOTORENS TANDREM ER DIN BILS "LIVREM"
Tandremmen er en af motorens mest vitale dele, der påvirkes ekstremt, når motoren arbejder. Den bliver derfor slidt i takt med, at bilen kører, og går den først i stykker, kan det medføre alvorlige skade på motoren med store udgifter til følge.
Det samme er tilfældet, hvis der er monteret en forkert tandrem, eller hvis den justeres af ukyndig. Det er uhyre vigtigt, at tandremmen justeres 100% korrekt med specialværktøj.

Når en tandrem springer, ødelægger det ofte motoren og mange andre dele i motorrummet.
Derfor er det vigtigt, at du får foretaget et tandremsskift i tide og på et af vores 3 autoriseret Peugeot og Opel værksted. Så undgår du store ekstraudgifter, og samtidig giver det dig større tryghed. Vores mekanikere er specialuddannede og kender din Peugeot eller Opel

AC-/Klimaeftersyn

Ethvert aircondition- og klimaanlæg skal vedligeholdes. Det skal med jævne mellemrum efterses og have påfyldt væske – så det køler optimalt om sommeren og holder ruderne fri for dug om vinteren. Ud over en varm kabine kan manglende vedligeholdelse resultere i dårlig lugt eller i værste fald skimmelsvamp. Under AC-/Klimaeftersyn kontrolleres systemet, pollenfilteret efterses, og evt. væske renses og påfyldes.

AC-/KLIMAEFTERSYN INDEHOLDER:

 • Funktionskontrol af AC:
  - Værdier for høj- og lavtryk med tester
  - Udblæsningstemperatur ved midterdysen
  - Kompressorens til- og frakoblingspunkter
  - Kontrol af køle-blæse-systemet
  - Luftfordelings-/cirkulationssystem
 • Kontrol af pollenfilter
 • Visuel kontrol af rør og slanger samt drivremmens tilstand
 • Tømning og rensning af kølemiddel
 • Påfyldning af korrekt mængde kølemiddel
 • Lækagesøgning med UV-lækagesøgningssystem (sporestof) – hvis nødvendigt


Kontakt din lokale Henrik Wessel afdeling og hør mere.

AC-Klimaeftersyn giver ikke stempel i servicebogen. Af hensyn til den løbende udvikling og markedsbehov forbeholder Henrik Wessel AS sig ret til at tilføje eller ændre kontrollens indhold og metode uden varsel.